Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Naše zariadenia

Zariadenie REOIL®

Zariadenie REOIL® je mobilnou jednotkou vhodnou na použitie na transformátore pod zaťažením alebo v beznapäťovom stave, v mieste prevádzky zákazníka. Toto zariadenie ponúka možnosť pravidelného čistenia oleja, t.j. jeho odplynenia a filtrovania, no určené je najmä na regeneráciu transformátorového oleja, a to predovšetkým elimináciou kyslosti, kalov a iných produktov starnutia. Vďaka svojej mobilite predstavuje nákladovo efektívne riešenie.

Čas a vzdialenosť nezohrávajú žiadnu úlohu

Na prívese montované zariadenie REOIL® bolo špeciálne navrhnuté na použitie v mieste prevádzky, vylučujúc tak nutnosť prepravy transformátora na iné stanovisko.

Bezpečnosť a monitorovanie prevádzky

Zariadenie REOIL® sa vyznačuje mnohými bezpečnostnými prvkami, vďaka ktorým v plnej miere spĺňa stále sa zvyšujúce požiadavky zákazníkov na bezpečnosť. Na udržanie optimálnej miery naplnenia transformátora je zabezpečené neprežité meranie hladiny oleja. REOIL® využíva rýchlouzatváracie pneumatické ventily, a to v samotnom zariadení REOIL®, ako aj pre transformátor. Na podporu bezpečnostných opatrení využívame automatizované moduly, pričom je zariadenie navrhnuté tak, že v prípade poruchy systému sa automaticky vypne. V priebehu celého procesu regenerácie je zariadenie REOIL® pod dohľadom odborne spôsobilých operátorov.

PREČO JE TECHNOLÓGIA REOIL® ÚČINNEJŠIA?

  • Regeneruje degradovaný olej tak, že mu vráti jeho pôvodné vlastnosti
  • Úprava oleja je realizovaná v mieste prevádzky transformátora
  • Dlhotrvajúci (overený) účinok. Úplné vylúčenie nutnosti výmeny oleja
  • Použiteľné na všetkých olejových transformátoroch
  • Hospodárne riešenie, nepodliehajúce aktuálnym cenám oleja
  • Nevyžaduje si žiadnu odstávku transformátora