Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Naše skúsenosti

Výsledky overené časom

V rámci nedávno uskutočnenej prípadovej štúdie naši inžinieri zhromaždili vzorky 9-ročného regenerovaného oleja. Vzorky oleja boli odobraté z transformátorov využívajúcich regenerovaný olej upravovaný jedným z našich zariadení REOIL. Zhromaždené vzorky boli podrobené dôkladnej analýze v nezávislom laboratóriu. Výsledky preukázali, že regenerovaný olej v transformátoroch si dokonca aj po 9 rokoch udržal svoje izolačné vlastnosti v súlade s normou IEC 60422 a v porovnaní s novým olejom nevykázal žiadne známky degradácie.

Presahujeme normy

Počas celého procesu regenerácie monitorujeme kvalitu oleja prechádzajúceho cez zariadenie REOIL. Monitorovanie oleja umožňuje efektívne riadiť celý proces regenerácie a dosahovať tak optimálnejšie výsledky. Splnenie kvalitatívnych požiadaviek podľa normy IEC 60422 je po ukončení procesu regenerácie potvrdené analýzou oleja v certifikovanom nezávislom laboratóriu. Naše viac ako 15-ročné skúsenosti dokazujú, že regenerovaný olej presahuje požiadavky stanovené normou IEC 60422.

Šetrné k životnému prostrediu

Technológia REOIL je vo svojej podstate navrhnutá ako ekologické zariadenie. Jej základným účelom je regenerácia degradovaných transformátorových olejov, umožňujúca recyklovať použitý olej a plne tak vylúčiť nutnosť likvidácie degradovaného oleja. Technológia REOIL sa vyznačuje nielen tým, že využíva vysoko účinnú rafinačnú hlinku na úpravu oleja, ale zároveň zabezpečuje readsorpciu hlinky a vylučuje tak nutnosť jej likvidácie. Regeneračný proces technológie REOIL je ekologický, bezodpadový a nevytvára žiadne nebezpečné vedľajšie produkty.

PREČO JE TECHNOLÓGIA REOIL® ÚČINNEJŠIA?

  • Regeneruje degradovaný olej tak, že mu vráti jeho pôvodné vlastnosti
  • Úprava oleja je realizovaná v mieste prevádzky transformátora
  • Dlhotrvajúci (overený) účinok. Úplné vylúčenie nutnosti výmeny oleja
  • Použiteľné na všetkých olejových transformátoroch
  • Hospodárne riešenie, nepodliehajúce aktuálnym cenám oleja
  • Nevyžaduje si žiadnu odstávku transformátora