Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Naša ponuka

Výhody

Zvyšujúce sa náklady a vysoký dopyt predstavujú hnaciu silu v prevádzkovaní transformátorov. V dôsledku požiadaviek na minimalizáciu prestojov a maximalizáciu výkonu sú mnohé transformátory prevádzkované takmer na hranici ich kapacity. Sú to práve tieto kľúčové faktory, ktoré vedú k rýchlemu opotrebovaniu izolačného oleja, v dôsledku ktorého stráca olej svoje dielektrické vlastnosti, čo môže vážne ohroziť spoľahlivosť transformátora. Z toho dôvodu sme vyvinuli technológiu REOIL. Využívajúc vysoko účinnú rafinačnú hlinku zabezpečuje technológia REOIL úpravu oleja, vďaka ktorej získa olej svoje pôvodné vlastnosti v súlade s normou IEC 60422 bez nutnosti výmeny oleja. Úprava oleja prebieha v mieste prevádzky transformátora, kde do seba adsorpčné činidlá absorbujú všetky produkty starnutia z degradovaného transformátorového oleja, a to bez prerušenia prevádzky transformátora.

Výmena oleja nestačí

Pri použití technológie REOIL dochádza k viacnásobnej recirkulácii celého objemu oleja v transformátore, vytvárajúc v ňom preplachový efekt. Tento preplachový efekt pomáha odstraňovať produkty starnutia z tuhej izolácie, ktoré sú potom obsiahnuté v izolačnom oleji. Následne prebieha úprava izolačného oleja v zariadení REOIL, kde je olej zbavovaný produktov starnutia. 

Zariadenie REOIL využíva proces úpravy oleja v uzavretom okruhu, zatiaľ čo pri štandardnej výmene oleja ostane v transformátore až 15 % starého degradovaného oleja vrátane všetkých usadených produktov starnutia, čo vedie k značnému poškodeniu nového oleja. Jav, ku ktorému pri použití systému uzavretého okruhu technológie REOIL nedochádza.

Významný faktor v technickom riešení technológie REOIL predstavuje environmentálne vedomie. Kľúčovým aspektom tejto technológie je úplné vylúčenie nutnosti likvidácie starého degradovaného oleja vďaka jeho regenerácii, ktorá mu vráti jeho pôvodné vlastnosti, a to bez vytvárania akýchkoľvek škodlivých alebo toxických vedľajších produktov. Vylúčenie nutnosti dovozu čerstvej rafinačnej hlinky a nutnosti odvozu rozsiahlych množstiev olejom nasýtenej hlinky preč z miesta prevádzky.

PREČO JE TECHNOLÓGIA REOIL® ÚČINNEJŠIA?

  • Regeneruje degradovaný olej tak, že mu vráti jeho pôvodné vlastnosti
  • Úprava oleja je realizovaná v mieste prevádzky transformátora
  • Dlhotrvajúci (overený) účinok. Úplné vylúčenie nutnosti výmeny oleja
  • Použiteľné na všetkých olejových transformátoroch
  • Hospodárne riešenie, nepodliehajúce aktuálnym cenám oleja
  • Nevyžaduje si žiadnu odstávku transformátora