Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Korozívna síra

Korozívna síra v transformátore

Mnohé poruchy transformátorov v priebehu posledných rokov boli spôsobené sírou v transformátorovom oleji. Tieto poruchy vznikajú v dôsledku vodivých vrstiev sírnika meďnatého, ktorý sa hromadí v papierovej izolácii, ako aj na iných povrchoch mimo izolačných častí, spôsobujúc výpadky transformátora. Najnovšie štúdie dokazujú, že korozívna síra je problémom postihujúcim nielen staršie transformátory, ale aj nové transformátory, ktoré majú za sebou iba pár rokov prevádzky. Problém korozívnej síry je možné riešiť mnohými spôsobmi, avšak nie všetky tieto spôsoby sú dostatočné účinné a nie vždy prinášajú nákladovo efektívne a dlhotrvajúce riešenie.

Riešenie, ktoré prináša REOIL®

Využívajúc vysoko účinnú rafinačnú hlinku zabezpečuje technológia REOIL® úpravu oleja, vďaka ktorej získa olej svoje pôvodné vlastnosti v súlade s normou IEC 60422. Úprava oleja prebieha v mieste prevádzky transformátora, kde do seba adsorpčné činidlá absorbujú všetky produkty starnutia z degradovaného transformátorového oleja, a to bez prerušenia prevádzky transformátora. Použitie technológie REOIL® sa osvedčilo ako účinné opatrenie v boji proti korozívnej síre. Vďaka svojim vlastnostiam je táto technológia ideálnym riešením na elimináciu korozívnej síry. Úprava sa realizuje v mieste prevádzky na transformátore pod záťažou alebo v beznapäťovom stave. Adsorpčné činidlá sú účinné nielen pri odstraňovaní produktov starnutia z transformátorového oleja, ale aj pri eliminácii korozívnej síry, ako napr. DBDS. Výsledky z nezávislého laboratória potvrdili účinnosť technológie

REOIL® pri odstraňovaní korozívnej síry z transformátorového oleja, vďaka čomu sa táto technológia stala dôležitou súčasťou riadenia životného cyklu transformátorov.

PREČO JE TECHNOLÓGIA REOIL® ÚČINNEJŠIA?

  • Regeneruje degradovaný olej tak, že mu vráti jeho pôvodné vlastnosti
  • Úprava oleja je realizovaná v mieste prevádzky transformátora
  • Dlhotrvajúci (overený) účinok. Úplné vylúčenie nutnosti výmeny oleja
  • Použiteľné na všetkých olejových transformátoroch
  • Hospodárne riešenie, nepodliehajúce aktuálnym cenám oleja
  • Nevyžaduje si žiadnu odstávku transformátora